Palkane 2

Lihasikala, jossa sioilla oli ahtaat ja virikkeettömät tilat.