Tutkimuksen tulokset

Mitä kuvat kertovat?

Oikeutta eläimille –yhdistys on julkaissut materiaalia sikaloista osoitteessa tehotuotanto.net vuonna 2007. Sikatehtaat.fi-sivustolla on julkaistu kuvia ja videoita sikaloista vuonna 2009. Nyt julkaisemme jälleen uusia videoita ja valokuvia. Yhteensä kuvattuja sikaloita on yli 100.

Aikaisemmilla kerroilla videot ovat herättäneet laajaa huomiota tiedotusvälineissä. Viranomaiset ja poliitikot ovat reagoineet ihmisten huoleen lupaamalla, että eläinten oloihin tiloilla tulisi muutos. Vuonna 2009 aktivistien julkaisemat kuvat osoittivat, että vuonna 2007 annetut lupaukset eivät olleet toteutuneet. Nyt kun uudet videot on julkaistu, on selvää ettei mikään ole vieläkään muuttunut.

Videoiden herättämässä julkisessa keskustelussa on keskitytty erilaisiin näkyviin ongelmiin, kuten likaisuuteen, vammoihin ja eläinten sairauksiin. Nämä asiat on toki tärkeää tuoda esiin. Vaikka kaikilla eläimillä sikaloissa ei olekaan esimerkiksi käytöshäiriöitä tai vammoja, ovat tässä eritellyt ongelmat olennainen osa sitä tehotuotannon ideologiaa, jota kaupallisessa lihantuotannossa noudatetaan. Yksilöllinen hoito ja käyttäytymistarpeiden huomioonottaminen on näissä oloissa täysin mahdotonta. Tuotantotiloilla eläimet nähdään tuotteina, ei yksilöinä omine yksilöllisine tarpeineen. Näistä syistä sikaloissa tulee aina olemaan myös vammautuneita tai muuten näkyvästi pahoinvoivia eläimiä. Ne paljastavat olemassaolollaan siantuotannon eläinkuvan pimeän puolen.

Suurimmat ongelmat sikatiloilla, kuten muussakin eläintuotannossa, ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, etteivät ne näy kuvissa. Lähes täydellinen virikkeettömyys johtaa väistämättä henkiseen pahoinvointiin. Tehdasmaisissa tuotanto-oloissa kaikki sellainen sialle luontainen elämä, jota voitaisiin pitää elämänä missään muussa kuin pelkän biologisen olemassaolon merkityksessä on mahdotonta.

Tästä syystä, kun julkaisemme kuvia ja videoita sikaloista, emme ole vaatimassa tiettyjä määriteltyjä eläinsuojeluparannuksia, joista poliitikot voisivat kerätä irtopisteitä. Sen sijaan haluamme esittää kysymyksen, joka koskee meitä yhteiskuntana ja jokaista meistä moraalisia päätöksiä tekevänä ihmisenä: millä oikeudella me kohtelemme eläimiä näin?

Seuraavassa esittelemme joitain kuvauksissa esille tulleita ongelmia ja vertailemme tilannetta vuonna 2009 ja 2011.

Vammat

Useilla sioilla oli haavoja ja jälkiä tappeluista. Monilla sioilla oli verisiä, irtipurtuja häntiä. Monilla emakoilla oli pahoja makuuhaavoja, joita ne eivät kyenneet suojaamaan porsaiden imemiseltä ja puremiselta. Nämä ongelmat toistuivat johdonmukaisesti ja yleisesti sekä vuoden 2009 että 2011 kuvauksissa. Yhdellä vuonna 2009 kuvatulla tilalla emakolla oli valtava tulehtunut vereslihalla oleva makuuhaava, jota porsaat purivat. Emakko oli kääntymisen estävässä häkissä eikä kyennyt väistämään porsaita.

Vuonna 2009 kuvatuilta tiloilta löytyi seuraavaa: Yhdellätoista tilalla sioilla oli pahoja hoitamattomia haavoja ja paiseita. Sioilla oli murtuneita jalkoja, jotka oli jätetty hoitamatta. Yhdessä sikalassa sian peräsuoli oli työntynyt kivuliaan näköisesti ulos. Samalla tilalla monet siat olivat jo liian heikkoja liikkumaan ja makasivat halvaantuneen oloisina.

Yhdessä sikalassa kahdella sialla oli hoitamaton murtunut jalka. Useilla sioilla oli silmätulehduksia.

Kaikki vammautuneet siat olivat sikaloissa terveempien yksilöiden joukossa ja ne joutuivat toisten tallomiksi ja ruhjomiksi.

Vuonna 2011: Eräässä suuressa emakkosikalassa pieneltä porsaalta oli kuoriutunut nahka yhdestä jalasta lähes kokonaan. Muutkin jalkaongelmat olivat tavallisia, joskin vammojen tarkemman syyn selvittäminen ei tietenkään ole mahdollista ilman eläinlääkärin tutkimuksia. Yhdessä sikalassa oli kaksi sikaa, joista kumpikaan ei pystynyt astumaan toisella etujalalla. Myös ilmeisesti tappeluiden seurauksena syntyneitä korvavammoja oli useammassa sikalassa.

Sairaudet

Useissa sikaloissa erittäin sairaat siat kituivat hoitamattomina. Yhdessä vuonna 2009 kuvatussa sikalassa osa sioista oli jo liikuntakyvyttömiä, ja ne makasivat lähes kuolleina ja hengittivät vaivoin. Eläimet olivat selvästi maanneet paikallaan jo kauan, ja niiden ympärillä erilaiset ruumiinnesteet olivat sekoittuneet karsinan pohjaa peittävän ulostekerroksen kanssa.

Kuolleet siat

Lähes kaikissa emakkosikaloissa oli kuolleita porsaita muiden porsaiden joukossa ja kasoissa käytävillä. Osa porsaista oli syntynyt kuolleina, osa oli kuollut nälkään, janoon tai kylmyyteen.

Useassa sikalassa oli aikuisia kuolleita sikoja elävien joukossa. Kahdessa vuonna 2009 kuvatussa sikalassa kuolleet siat olivat jo mädäntyneet karsinoihin. Yhdessä sikalassa karsinassa oli kaksi irtonaista sian päätä. Vuonna 2011 kuvatussa sikalassa eräällä kuolleella sialla oli puhjennut tyrä, jonka aukosta muut karsinassa olevat siat söivät ilmeisesti kuolleen suolia. Hygienia

Lähes kaikissa sikaloissa oli todella likaista. Usein siat kahlasivat paksussa uloste- ja liejukerroksessa. Monissa sikaloissa eläinten ympärillä oli uskomaton määrä kärpäsiä. Hygieniatilanteessa sikaloissa on pysynyt yhtä huonona kuvausten välisen kahden vuoden aikana. Useassa sikalassa sikojen karsinoissa juoksenteli runsaasti hiiriä. Myös kuolleita hiiriä lojui käytävillä ja sikojen keskellä.

Yksi vuonna 2009 kuvattu tila kuului sikaloiden terveysluokitusrekisterin mukaan sikaterveydenhuollon erityistasolle. Todellisuudessa tila oli erittäin epähygieeninen. Karsinoissa oli paksu kerros märkää liejua. Käytävillä ja karsinoissa oli myös kuolleita porsaita, ja hiiriä juoksenteli ympäriinsä.

Sikaloiden ulkopuolelle jätetyt kuolleet siat olivat yleinen näky. Yhdellä tilalla ulkona lojui paljon kuolleita eläimiä, sikojen luita ja hajoamistilassa olevia ruumiita. Yhdellä tilalla ulkona oli kolme kuollutta sikaa, joita raadonsyöjät olivat käyneet syömässä. Erään suuren välikasvatussikalan läheisellä pellolla oli mutaisia raatoja isoissa kasoissa.

Virikkeet

Lähes kaikissa sikaloissa eläimet olivat kovalla betoni-, puu- tai ritilälattialla. Olkia tai muita pehmikkeitä oli hyvin vähän, useimmiten ne puuttuivat kokonaan. Sikaloissa ei pääosin ollut minkäänlaisia virikkeitä, muutamassa sikalassa roikkui katosta likainen metalliketju, joissain sioille oli annettu pallo tai vanhoja saappaita. Minkäänlaista muutosta ei ollut tapahtunut sikaloiden virikkeellisyydessä kuvausvuosien välillä.

Ahtaus

Siat olivat kaikissa sikaloissa todella ahtaissa oloissa. Ahtauden takia siat eivät päässeet väistämään hierarkiassa ylempänä olevia porsaita. Tästä syystä irtipurrut hännät ja tappeluhaavat olivat sikaloissa yleisiä. Muiden sikojen oli myös mahdotonta väistää sairaita maassa makaavia sikoja, jotka jäivät muiden sikojen tallomiksi.

Emakkohäkeissä siat eivät pystyneet kääntymään, useassa sikalassa oli kantavia tai astutusta odottavia emakoita niin kutsutuissa joutilashäkeissä, joissa tilaa oli vielä vähemmän. Huolimatta tulossa olevasta joutilashäkkien kieltämisestä vuonna 2013, niitä oli sikaloissa edelleen.

Käyttäytymishäiriöt

Eläimille epäluonnolliset olot ja ahtaat tilat aiheuttavat häiriökäyttäytymistä. Kuvaajat todistivat jatkuvia tappeluita, ja monet eläimistä olivat täynnä verisiä haavoja. Monissa sikaloissa eläinten hännät oli purtu irti. Eläimet olivat repineet myös toistensa korvia riekaleiksi.

Lähes kaikilla tiloilla oli apaattisia sikoja. Siat kyhjöttivät ja makasivat paikallaan, eivätkä reagoineet ympäristöönsä.